Webbplatsens överlägg

Om oss

AMW Gruppen består av anställda arkitekt- och konstruktionsspecialister samt nyckelpersonal från arbetsområden såsom kommunal ledning, ekonomi, finans och pedoagogik. Vi äger och förvaltar ett 40-tal fastigheter med en total lokalyta om ca 30 000 kvm. Merparten av våra fastigheter är för pedagogisk verksamheter, men vi har även vårdfastigheter LSS samt kontorsfastigheter och flerbostadshus i vårt fastighetsbestånd.

Vi vill vara kända för ett långsikt ägande av fastigheter och ha rollen som förebild inom ett hållbart byggande. AMW Gruppen säkerställer långsiktiga etableringar och vare en aktiv samhällsbyggare på våra etableringsorter. Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har ett projektkontor i Helsingborg.

Egen byggproduktion
Vårt byggbolag AMW Construction AB har som främsta uppgift att säkerställa produktion av samhällsfastigheter såsom förskolor och skolor. Dessa fastigheter tillgodoser högt ställda krav på arkitektur, material och att vara klassade som Miljöbyggnader, där materialval, driftsekonomi, energiåtgång och inomhusmiljö har styrt utformning och konstruktion.

AMW Gruppen:
• Avser att vara en av Sveriges stora aktörer inom samhällsfastigheter.
• Strävar efter långsiktigt ägande av fastigheter för samhällsnyttan.
• Fokusera verksamhet på mindre och medelstora kommuner.
• Söker sig till kommuner och aktörer som är aktiva och har en vilja att utvecklas

AMW GRUPPEN och dess dotterbolag är en fastighetskoncern
med fokus på samhällsfastigheter.