Webbplatsens överlägg

Förskolor och skolor

Förskolor och skolor

AMW Gruppen etablerar helt nyckelfärdiga förskolor och skolor för att komplettera kommunernas verksamheter.

Vi kan via våra nätverk skapa möjligheter för etablering av nya förskolor och skolor drivna antingen i privat eller kommunal regi, allt enligt parternas önskemål.

Dessa nya nyckelfärdiga förskolor och skolor byggs med hög kvalité och enligt de senaste pedagogiska rönen avseende läromiljöer både inne- och utemiljöer.

En lyckad etablering

I nära samarbete med aktuell kommun driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för en lyckad etablering. AMW Gruppen handhar här vanligtvis;

PROJEKT MED amw gruppen

AMW_Hörby-IMG_7020

Gemensam projekteringsprocess

I mycket nära samarbete och i en gemensam projekteringsprocess med kommuner driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för etableringen. 

AMW_Hörby-IMG_6654

Professionell projektledning

AMW Gruppens största styrka är förmågan att skapa en sammanhållen och långsiktig process.

AMW_Hörby-IMG_7090

Gemensamma tids - och projektplaner

Det inledande arbetet för våra projektörer syftar till att ge kommuner och våra kunder en gemensam tidsplan kring det arbete som ska planeras och genomföras. 

Professionell projektledning

AMW Gruppens största styrka är förmågan att skapa en sammanhållen och långsiktig process, allt för att ta fram nyckellösningar till de utmaningar som kommuner eller våra kunder i samband med att etablera nya förskolor och skolor.

Vi har egna projektörer, konstruktörer och arkitekter för att i varje enskilt fall driva hela projektering åt eller tillsammans med kund. 

AMW Gruppen och dess projektörer har lång erfarenhet inom pedagogisk verksamhet och spetskompetens inom modern byggteknik.

Gemensam projekteringsprocess

I mycket nära samarbete och i en gemensam projekteringsprocess med kommuner driver AMW Gruppen alla de delar som krävs för etableringen.

Den gemensamma projekteringsprocessen består av två huvudsakliga delar, den initiala delen och projekteringsdelen. Under det initiala delen samarbetar vi med kommuner för att förtydliga deras utmaningar och genomföra en behovsutredning. Här skapas också inledande systemhandlingar, gestaltningar och huvudhandlingar. Därefter kommer man in i projekteringsdelen bestående av arbetet med tillstånd, bygghandlingar och bygglovsprocess.

Det inledande arbetet för våra projektörer syftar till att ge kommuner och våra kunder en gemensam tidsplan kring det arbete som ska planeras och genomföras. Denna tidsplan blir också det underlag som aktörerna fattar beslut ifrån gällande bland annat projektutformningen och genomförande.

Under projekteringsprocessen fattas flera beslut tillsammans med kommunen, vilket både kan beröra specifika moment, men även projektet som helhet. Flera beslut fattas redan i den initiala delen under projekteringsprocessen, och då i samband med att det görs en utredning av arbete som ska utföras.

De beslut som fattas här kan bland annat handla om byggnadens utformning, storlek, antal barn eller elever och tematiska inriktningar. Besluten som fattas används sedan som underlag för att formulera projektmål och underlag för nödvändiga upphandlingar.

Gemensamma projektplaner