Webbplatsens överlägg

Referensprojekt

AMW Gruppen_Hörby Förskola Norlandia

Nya Trollbäckens Förskola, Hörby

I Hörby ligger den nybyggda förskolan Trollbäcken. Här fanns tidigare en utsliten och utdömnd förskola, vilken vi rev och byggde den banbrytande förskola för 150 barn. Förskolan i två våningar är helt utformad enligt vårt CUBICITY Konceptet, och är mycket omtyckt för sina ljusa och öppna pedagogiska lokaler.

Hörby kommun ligger mitt i Skåne och har ca 15 600 boende. Hörby tätort är den lokala tillväxtmotorn. Det finns effektiva förbindelser till andra närliggande lokala orter som Höör, Eslöv och Sjöbo, samt till de större regionala tillväxtmotorerna såsom Lund, Malmö samt Kristianstad och Hässleholm. Kommunen har ett flertal nya detaljplaner på gång.

Den nya förskolan har ersätt den tidigare förskolan Trollbäcken som nu rivits. Lokaliseringen för förskolan är väl etablerad och med sitt centrala läge är den nya förskolan kommunens största och finaste. Tomten är ca 9000 kvm och förskolan är planerad för 150 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-04-16
Inflyttning 2022-08-01

Förskolan Trollbäcken drivs av Norlandia Förskolor AB. norlandiaforskolor.se

Prismans förskola, Trelleborg

I Trelleborg har vi byggt vår hitills största förskola, en förskola för 200 barn. Presis som flera andra ställe låg det här en tidigare uttjänt förskola, Vi rev och sanerade platsen, allt för att sedan på mindre än 12 månader uppföra en mycket fin förskola i det centrala av Trelleborg.  Norlandia förskolor bedriver här sin proffessionella pedagogiska verksamhet med stor framgång. Skolan har döpts till Prisma.

Trelleborg kommun ligger i längst ner i sydöstra Skåne och har ca 45 600 boende. Trelleborg är mycket tydlig tillväxtmotorn i regionen med många projekt och inflyttningar bland annat till det nya bostadsområdet Sjöstaden. Den nya förskolan har ersätt den tidigare förskolan Högalid som rivits. Lokaliseringen för den nya förskolan är väl etablerad och med sitt centrala läge och förväntas ha hög beläggning från start. Den uppvuxna och omgärdade förskoletomten är ca 6000 kvm och förskolan har planerats för 200 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-10-01
Inflyttning 2022-08-15

Förskolan Prisma drivs av Norlandia Förskolor AB. norlandiaforskolor.se

AMW_Hörby-IMG_7281
AMW Gruppen Norlandia Personal

Västerängens förskola, Skurup

En fantastisk förskola för 150 barn i det härliga nybyggnadsområdet Västeräng i Skurup. Skolan driftas av Norlandia förskolor och heter Da Vinci, vilket passar väl in på norlandias fokus ”nya upptäckter varje dag”.

Skurups kommun ligger längst söderut i Skåne och har ca 16 000 boende. Regionen har en stark befolkningsutveckling genom sin närhet till Malmö, Lund och Trelleborg. Kommunen är mycket aktiv och har ett flertal nya detaljplaner på gång. Kommunen har skapat ett nytt attraktivt bostadsområde med både närheten till Skurup centrum och natur, där rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Planerad byggnation av ca cirka 250 – 400 bostäder vilka utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det byggs även ett nytt särskilt boende på området.  I kanten av en härlig park ligger nya förskoletomten som är ca 7000 kvm. Den nya förskolan är planerad för ca 150 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-08-15
Inflyttning 2022-08-15

Förskolan Da Vinci drivs av Norlandia Förskolor AB. norlandiaforskolor.se