Webbplatsens överlägg

Pågående projekt

Trollbäcken första spadtaget 20210416
FÖRSKOLEBARN, LEDANDE POLITIKER FRÅN BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, NORLANDIA FÖRSKOLORS REGIONCHEF OCH ENGAGERADE AMW ENTREPRENÖRER TAR TILLSAMNS FÖRSTA SPADTAGET FÖR FÖRSKOLAN NYA TROLLBÄCKEN 21-04-16

Hörby Kommun
Nya Trollbäckens Förskola

Hörby kommun ligger mitt i Skåne och har ca 15 600 boende. Hörby tätort är den lokala tillväxtmotorn. Det finns effektiva förbindelser till andra närliggande lokala orter som Höör, Eslöv och Sjöbo, samt till de större regionala tillväxtmotorerna såsom Lund, Malmö samt Kristianstad och Hässleholm. Kommunen har ett flertal nya detaljplaner på gång.

Den nya förskolan skall ersätta den tidigare förskolan Trollbäcken som rivs. Lokaliseringen för förskolan är väl etablerad och med sitt centrala läge förväntas den nya förskolan bli kommunens största och finaste.

Den härliga förskoletomten är ca 9000 kvm och förskolan planeras för 150 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-04-16
Inflyttning 2022-05-01

Förskolan Trollbäcken kommer driftas av Norlandia Förskolor AB. För att läsa mer om denna kunniga och välkända förskoleaktör titta gärna in på
norlandiaforskolor.se

Trelleborgs kommun
Högalids förskola

Trelleborg kommun ligger i längst ner i sydöstra Skåne och har ca 45 600 boende. Trelleborg är mycket tydlig tillväxtmotorn i regionen med många projekt och inflyttningar bland annat till den nya sjöstaden (helt nytt bostadsområde i den gamla hamnen.

Den nya förskolan skall ersätta den tidigare äldre förskolan Högalid som rivs. Lokaliseringen för den nya förskolan är väl etablerad och med sitt centrala läge och förväntas ha hög beläggning från start. Den uppvuxna och omgärdade förskoletomten är ca 6000 kvm och förskolan planeras för 200 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-04-01
Inflyttning 2022-08-15

Förskolan Högalid kommer driftas av Norlandia Förskolor AB. För att läsa mer om denna kunniga och välkända förskoleaktör titta gärna in på
norlandiaforskolor.se

umit-yildirim-9OB46apMbC4-unsplash
morgan-von-gunten-G-YbAOA6qqQ-unsplash

Skurups kommun
Västerängens förskola

Skurups kommun ligger längst söderut i Skåne och har ca 16 000 boende. Närhet till Malmö/Lund såväl som Trelleborg. Regionen har en stark befolkningsutveckling. Kommunen är mycket aktiv och har ett flertal nya detaljplaner på gång.

Kommunen har skapat ett nytt attraktivt bostadsområde med både närheten till Skurup centrum och natur, där rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Planerad byggnation av ca cirka 250 – 400 bostäder vilka utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det byggs även ett nytt särskilt boende på området.  I kanten av en härlig park ligger nya förskoletomten som är ca 7000 kvm. Den nya förskolan planeras i nuläget för ca 150 barn.

Fakta om förskolan
Byggstart 2021-08-15
Inflyttning 2022-08-15

Förskolan Västerängen kommer driftas av Norlandia Förskolor AB. För att läsa mer om denna kunniga och välkända förskoleaktör se
norlandiaforskolor.se

Upphovsrätt © 2022 . Alla rättigheter förbehålles. | SimClick av Catch Themes