Webbplatsens överlägg

Koncept

Våra koncept

Genom AMW Gruppens unika CUBICITY® koncept kan vi snabbt och mycket kostnadseffektivt etablera förskolor med hög kvalité. Under varumärket CUBICITY® skapas nyckelfärdig arkitektritade förskolor, allt enligt den senaste pedagogiska forskningen.

Med våra unika CUBICITY® byggnader och pusselbitar anpassar AMW byggnaderna till aktuell tomt och varje kunds faktiska och unika behov.

Fastigheter enligt CUBICITY® konstrueras för att vara Miljöbyggnader.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. 

AMW Gruppens konstruktörer och arkitekter har i samarbete med pedagoger skapat faktiska och sociala läromiljöerna för både inne- och utemiljöer. Dessa är stimulerande, tillgängliga, säkra och pedagogiska för såväl personal, alla barn och elever

Några av de stora fördelarna med CUBICITY® koncepten är att det är skalbart och repetitivt. Det innebär för kunden ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ som dessutom är beprövat och tryggt. Kostnaderna för arkitekt och konstruktion reduceras i och med skalbarheten utan att för den skull minska fastighetens kvalité eller arkitektoniska form.

CUBICITY Förskolor

Genom AMW Gruppens unika CUBICITY® koncept kan vi snabbt och mycket kostnadseffektivt etablera förskolor med hög kvalité. Med varumärket CUBICITY® skapas nyckelfärdiga arkitektritade förskolor, allt enligt den senaste pedagogiska forskningen.

Projekteringen och byggmetoden ger snabba etableringar på 8-12 månader.

Genom nyttjande av CUBICITY® koncepten kan vi snabbt projektera en högkvalitativ förskola oavsett hur många avdelningar förskolan ska bestå av.

CUBICITY® Konstruktion

Med våra unika CUBICITY® byggnader och pusselbitar anpassar AMW byggnaderna till aktuell tomt och varje kunds faktiska och unika behov. Med hjälp av våra konstruktionslösningar kan kunden lätt välja mellan oändligt många kombinationer för att passa just sin verksamhet. AMW Gruppen utvecklar ständigt nya funktioner och lösningar inom CUBICITY® .

AMW Gruppens byggnader är framtagna så att de lätt kan placeras på mark i tätorter såväl som på mer utmanande och naturnära terräng utan yttre påverkan på natur och miljö.

Vi kan med bibehållna kvalitetskrav bygga och etablera dessa förskolor i både trä och betong. Fasader och utseende kan varieras efter omgivningen och kundens önskemål. Kundens behov och önskemål samt tomtens beskaffenhet avgör vilken byggmetod som är lämpligast.

Miljöbyggnader

Fastigheter enligt CUBICITY® konstrueras för att vara Miljöbyggnader.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. I en miljöbyggnad mäts totalt 16 olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part innan vi certifiering erhålles.

Organisationen som ansvarar för certifiering och hållbart samhällsbyggande är Sweden Green Building Council.

Utformning och byggnation

Pedagogiken styr utformning och byggnation

AMW Gruppens konstruktörer och arkitekter har i samarbete med pedagoger skapat faktiska och sociala läromiljöerna för både inne- och utemiljö. Dessa är stimulerande, tillgängliga, säkra och pedagogiska för personal, alla barn och elever.

Med stöd av pedagogisk forskning om barn och ungas lärande samt utveckling innehåller dessa förskolor och skolor alla de komponenter som krävs för att verksamheten skall hålla hög standard men samtidigt kunna ge en snabb etablering efter beslut.

Barnens behov till lek och lärande

Vid utvecklingen av CUBICITY® har vi tagit hänsyn till följande kärnaspekter i förskolans undervisning:

  • Barnperspektiv
  • Förskollärarperspektiv
  • Undervisningsperspektiv

Lokalerna ska stimulera och möjliggöra förutsättningarna för att på ett naturligt sätt inspirera till att utveckla barnens språk, musik, skapande, drama och nyfikenhet om naturvetenskap. De stimulerar även lärande om hållbarhet, matematik och teknik. Alla detta skapar mycket goda förutsättningar för tema- eller projektinriktat arbetssätt.

Överblick och kostnadskontroll

Några av de stora fördelarna med CUBICITY® koncepten är att det är skalbart och repetitivt. Det innebär för kunden ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ som dessutom är beprövat och tryggt. Kostnaderna för arkitekt och konstruktion reduceras i och med skalbarheten utan att för den skull minska fastighetens kvalité eller arkitektoniska form.

AMW Gruppen arbetar endast med underleverantörer som lever upp till de kvalité- och leveranskrav som ställs. Allt i syfte att kunna leverera en högkvalitativ fastighet till rätt pris och i rätt tid.

Även kostnaderna för drift och underhåll minimeras tack vare CUBICITY®. Detta genom att vi arbetar med IT-baserade kontroll- och övervakningssystem vad gäller den löpande förvaltningen. Vilket ger ett tryggt ägande där det är lätt att fastställa exakt vad den löpande förvaltningen kostar. Det innebär inte bara en bättre driftsekonomi utan även även en hållbar förvaltning.