Webbplatsens överlägg

Aktivt samhällsbyggande

Långsiktigt ägande och aktivt samhällsbyggande

Vi vill varar kända för ett långsikt ägande av fastigheter och att gärna ta rollen som förebild inom ett hållbart byggande. AMW Gruppen säkerställer långsiktiga etableringar och utgör en aktivt samhällsbyggare på våra etableringsorter.Vi 

Egen byggproduktion

Vårt byggbolag AMW Construction har som främsta uppgift att säkerställa produktion av samhällsfastigheter som förskolor och skolor.

Fastigheterna tillgodoser högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Våra byggnader är klassade Miljöbyggnader, där materialval, driftsekonomi, energiåtgång och inomhusmiljö har styrt utformning och konstruktion.

Byggprocessen kännetecknas av enkelhet och hållbarhet 

Syftet är att skapa möjlighet för kommuner och kunder att säkerställa bekymmersfri etablering av offentliga fastigheter,  allt för att säkerställa egna kärnverksamheter.

Kvalitet och miljö

Vårt moderna samhälle står inför stora miljöutmaningar och som en aktiv del i samhällsbyggandet har vi alla ett stort ansvar. AMW Gruppen vill i sin Kvalitets- och miljöpolicy beskriva hur vi tillsammans ska utmana och agera för grönt byggande och samtidigt verka för genomförande med stor kundnöjdhet.  AMW Gruppens kvalitetsarbete bedrivs systematiskt med gemensamma rutiner och mål: